Oameni din Soare – solarienii

Autor: Melfior Ra

Oameni din Soare – solarienii

In vechime, au venit pe Terra în „vehicule de foc, oamenii din Soare“. Mayaşii, aztecii, toltecii ştiau acestea şi au transmis acest mesaj secret din generaţie în generaţie, pînă în zilele noastre. Oamenii din Soare sînt printre noi şi, de-a lungul acestei civilizaţii, au fost pe Pămînt.

In vechime se vorbea mai mult despre cei veniţi din Soare, se ştiau mai multe şi se credeau cele spuse. Dovezile există prin picturile rupestre, sînt vizibile navele lor, precum şi pasagerii înveşmîntaţi în costume speciale de zbor. Pe unele construcţii foarte vechi, temple şi chiar biserici se pot vedea încă şi astăzi sculpturile în piatră, care îi reprezintă pe „coborîtorii din stele”.
Dar să vedem cine sînt, de fapt, oamenii veniţi din Soare, aşa cum i-au numit străstrăstrămoşii noştri pămînteni. Ei sînt nişte fiinţe superinteligente şi superevoluate, care, cu mii şi mii de ani în urmă, aveau posibilitatea să vadă în viitor. Au vizualizat şi au înţeles prin ce va trece omul pămîntean şi planeta albastră şi au decis să îi ajute cînd va fi momentul, adică acum, în zilele noastre, cînd are loc marea transformare, prin marele salt cuantic, din a treia dimensiune vibraţională în cea de a patra dimensiune. Cînd, aşa cum spun mayaşii, va fi sfîrşitul timpului vechi şi începutul timpului nou. In acest scop au venit pe pămînt, cu multe mii de ani în urmă, pentru a înţelege şi a cunoaşte îndeaproape situaţia. Ei, solarienii, au venit ca fiinţe în corpuri energetice, deoarece acestea erau natura şi forma lor. Dar, fiind superevoluaţi, aveau posibilitatea să-şi transforme corpurile energetice în corpuri fizice, materiale. Această transformare s-a petrecut în navele lor, şi ele energetice, care s-au transformat în nave fizice. Apoi solarienii au coborît pe Pămînt şi s-au arătat pămîntenilor. Mulţi dintre ei au rămas de atunci pe Terra. Au preluat metoda perpetuării vieţii în acest plan şi acum, iată, vieţuiesc aici. Dar e o mare diferenţă între cele două specii. De exemplu, pămînteanului i s-a şters din memorie originea celestă, dar solarienilor nu li s-a şters memoria, prin transformarea din energetic în fizic, ei ştiind, de-a lungul vremurilor, cine sînt, de unde au venit şi în ce scop. Acesta era secretul lor, pe care îl respectau şi aşteptau momentul deconspirării tainei lor, precum şi demararea la vedere a misiunii.
Iată, aşadar, că, de curînd, oamenii din Soare intervin în vieţile noastre. Ei îşi cunosc misiunea pe Pămînt, ştiu ce au de făcut şi îşi îndeplinesc menirea. In primul rînd, încearcă să-i convingă pe pămînteni să nu mai persiste în greşeli, iar în acest sens le-au comunicat, prin cei aleşi din înalt să fie mesagerii tereştri, ceea ce au de făcut, dacă îşi doresc ca viaţa să continue pe Terra.
Au cerut, de asemenea, să se stopeze defrişările, să se ia măsurile necesare pentru reducerea poluării, să se cureţe apele, stoparea extracţiilor minerale, atît lichide, cît şi solide, din interiorul pămîntului. Au cerut ca omenirea să reînveţe lecţia iubirii şi a respectului de sine şi să trăiască în armonie cu întreaga natură.
Toate acestea au fost transmise atît conducătorilor şi mai-marilor lumii, cît şi celor aleşi să transmită toate acestea maselor oameni, fie prin viu grai, fie prin scrierile lor. Iată deci că se cunosc toate acestea, şi totuşi continuă parcă relele, cu şi mai mare amploare. In acest caz, oamenii din Soare nu au ce face, deoarece omului pămîntean i s-a dat liber arbitru şi i se respectă alegerea. Ei, solarienii, văd cu regret şi durere în suflet cum oamenii se apropie de marginea prăpastiei. Desigur, unii, cei cu drept de decizie, îşi vor merita soarta, dar mulţi alţii vor suferi şi vor suporta consecinţele deciziilor celor nesăbuiţi, care din dragoste de „arginţi” nu binevoiesc a se opri din „carnagiul” pămîntean pe care îl produc.
 Solarienii au însă şi o altă variantă; vor interveni şi îi vor salva, cînd va veni momentul, pe cei aleşi să continuie viaţa pe Terra, după producerea Marii Transformări, numită de unii Apocalipsa cea mult-trîm­biţată sau de alţii saltul cuantic. Viaţa pe Terra va continua, dar cu totul altfel decît acum. Vor vieţui aici doar cei care iubesc şi respectă natura, dar şi viaţa întregii creaţii. Solarienii sînt aici, la datorie. Misiunea lor a început de vreo cîteva mii de ani, dar de cîteva decenii misiunea lor se derulează în colaborare cu pămîntenii care le-au fost desemnaţi să primească mesajele lor şi să le transmită omenirii. Solarienii se află atît pe pămînt, cît şi pe Lună, care a fost ocupată de ei din vechime, de cînd au venit în misiune aici, în acest Sistem Solar. Au acolo o bază şi au pregătit interiorul Lunii pentru marea primire ce se va face pămîntenilor selectaţi de pe Terra, dar, atenţie, nu în raport cu averile imense şi nici cu funcţiile înalte, ci cu totul pe alte criterii: luminozitatea aurelor şi a biocîmpurilor. Aceştia vor fi văzuţi din nave ca nişte faruri în noapte şi niciunul dintre ei nu va rămîne să sufere, atunci cînd mama Terra se va scutura de balastul ce o îngreunează şi care i-a pricinuit atîta suferinţă.
In urmă cu vreo trei decenii, am scris o poezie, dar atunci nu am conştientizat că era, de fapt, un avertisment pentru această vreme, însă multe lucruri mi se clarifică şi mie în timp.
Echilibru apocaliptic
Nu vă agitaţi în zadar
Arca nu se scufundă în hău
Doar balastul
se aruncă peste bord,
realizîndu-se astfel echilibrul.
Da, echilibrul necesar se va realiza. Păcat doar că mai-marii lumii nu au înţeles că acest echilibru e necesar să se realizeze în armonie cu mama Terra şi cu vrerea divină.

MELFIOR RA
In dialog cu cititorii


Iulia Raluca Păcuraru, Făurei, judeţul Brăila
Aveţi un caracter bun, frumos, plin de omenie şi demnitate, dar şi o personalitate foarte, foarte puternică, pe care va trebui să o mai temperaţi. Aveţi planuri măreţe în această întrupare, dar sînteţi atentă la ceea ce vreţi să realizaţi. Este foarte bine că nu vă aruncaţi cu ochii închişi în luptă. Sînteţi o persoană magnetică şi charismatică. Pentru că vă simţiţi un spirit puternic, sînteţi mereu tentată să-i ajutaţi pe cei slabi, nedreptăţiţi, asupriţi, oropsiţi etc.
Iubiţi libertatea, atît a dvs., cît şi pe a celorlalţi. Nu suportaţi îngrădirile, nici mentale, spirituale sau fizice. Iubiţi călătoriile, mai ales cele făcute cu scopul acumulării de cunoaşteri ezoterice, oculte etc. Intrucît sînteţi o persoană foarte capabilă şi puternică, mulţi semeni se apropie de dvs., solicitîndu-vă protecţia şi, chiar dacă nu recunosc, simt că sînteţi puternică.
In această întrupare veţi experimenta multe transformări, pe diferite planuri de trăiri şi activităţi. Pentru dvs. este foarte firesc să schimbaţi locuinţa, serviciul şi, dacă este nevoie, chiar mai mult decît atît. Găsiţi întotdeauana modalitatea de a face cele necesare pentru a vă asigura libertatea şi confortul fizic, psihic şi emoţional.
Aveţi o foarte bună intuiţie şi trebuie să vă ascultaţi vocea spiritului, impulsul interior, deoarece numai prin respectarea impulsului şi intuiţiei faceţi ceea ce vă intră în programul destinului.
Inteligenţa dvs. este mult peste media inteligenţei umane. Prin intuiţie, inspiraţie şi impulsul interior aveţi o mare capacitate de anticipare a ceea ce urmează să întîmpinaţi. Aveţi emoţii puternice pe care vă străduiţi însă să le ţineţi sub control, ceea ce este foarte bine. Sînteţi loială, onorabilă, aveţi o mare capacitate de a vă asuma responsabilitatea. Nu vă creaţi fixuri, obsesii, din dogme şi magii. Aprofundaţi prin cercetare şi nu vă lăsaţi luată de valul celor cu obloane pe ochi. Sînteţi iertătoare, iubitoare şi devotată, acordînd totul celor care vă inspiră încredere, efecţiune şi iubire. Va trebui să fiţi însă mai atentă cu dvs., să vă acordaţi mai multe clipe de răgaz, de relaxare, de odihnă. Există sacra datorie mai întîi faţă de fiinţa dvs. şi apoi faţă de a altora. Nu uitaţi aceasta, respectaţi-vă, iubţi-vă şi îngrijiţi-vă fiinţa, care este lăcaşul spiritului dvs., iar el este o părticică din Dumnezeu.
Aveţi o aură frumoasă, luminoasă şi un biocîmp frumos şi extins, pe măsura şi în raport cu evoluţia dvs. spirituală. Menţineţi-vă în lumină şi viaţa dvs. va decurge plăcut.
Vă guvernează Luna şi vă sînt benefice numerele 2 şi 5, culoarea verde, argintul, ziua de luni şi pietrele preţioase smarald şi onix negru.

Finica Dima, Sibiu
Aveţi un caracter frumos, bun, omenos şi armonios, o personalitate puternică. Puteţi să dominaţi foarte uşor şi chiar să aduceţi alte persoane în stare să facă ceea ce doriţi dvs. Aveţi tendinţa de a le arăta drumul celorlalţi. De la aceasta va trebui să vă abeţineţi însă în viitor, deoarece nu e bine să vă implicaţi în vieţile altora. Fiecare om are drumul şi destinul său şi trebuie să hotărască singur ceea ce are de făcut, deoarece spiritul îi dă un impuls în interior. Din punct de vedere energetic staţi bine, avînd o aură luminoasă, frumoasă, un biocîmp energetic extins şi curat.
Vă intră în destin căsătorie din dragoste şi o realizare materială deosebită. Realizarea materială vi se arată şi prin intermediul profesiei, prin ceea ce lucraţi, deoarece aveţi în destin o carieră bună, din care puteţi trăi frumos, fără griji materiale şi financiare. Acestea le aveţi în programul destinului, dar aici, în plan fizic, vi s-a dat şi libertatea alegerii, liberul arbitru.
Aveţi o intuiţie bună, care reprezintă o lecţie învăţată în vieţile anterioare, de unde veniţi şi cu dorinţa de a fi propriul dvs. stăpîn şi să aveţi independenţă. Vă place să ştiţi tot ce se întîmplă, să fiţi la curent cu toate noutăţile, ca să ştiţi ce măsuri să luaţi la nevoie. Trebuie să vă autocontrolaţi riguros gîndul, cuvîntul şi fapta, deoarece despuneţi de o forţă energetică deosebită. După cum se ştie, gîndul reprezintă emisia unei energii şi are rol de bumerang. Dacă veţi emite gînd de vibraţie joasă, de ură, de duşmănie etc., veţi lovi crunt pe cel spre care a fost emis gîndul, iar dacă veţi face asta, acea energie se va reîntoarce la dvs., mult mai puternică, şi veţi avea de suferit.
Vă aflaţi în bună rezonanţă cu Divinitatea şi ar fi bine ca zilnic să aveţi cîteva clipe de comuniune cu Divinitatea, prin gînd curat, rugăciune şi meditaţie. Sînteţi o fiinţă inteligentă, cu un coeficient intelectual peste medie. Prin intermediul inteligenţei puteţi avea multe împliniri şi satisfacţii. Ascultaţi-vă impulsul interior şi veţi avea numai de cîştigat. Vă sînt benefice o alimentaţie cît mai uşoară, consumaţi multe legume proaspete, fructe, cereale.
Vă guvernează planeta Mercur, dar aveţi influenţe şi de la Pluto, deoarece astfel se explică iuţeala minţii dvs., dar şi curiozitatea, şi perspicacitatea.
Vă sînt benefice numerele 5 şi 7, culoarea roşie, pietrele preţioase topaz şi malahită.

 • universurile

  Postat de pop maria-eleonora

  ingerii despre care vb dvs.,de fapt sunt ingerii luminii sfinte!ei locuiesc in universul nr. 3SOLITISI;ei sunt soli ai pacii,ai dragostei,ai credintei;si dintre ei exista si in universul acesta in care locuim,nr.4care se va numi"viata sfanta"SACRELE DAKOSI;acestia au aripi aurii si viata lor e marcata de multa suferinta...ei se sacrifica pt bine,pt dreptate,pt adevar ,dar -in primul rand-pt cei din jurul lor,mai ales pt cei mai firavi,mai...simpliin acest univers -mai ales acum-s-au adunat ingerii din toate cele 9 uiniversuri;ei locuiesc aici ca simpli pamanteni,sau sunt care doar viziteaza acest univers;vizitele insa nu se fac oricum;trebuiesc aprobate...cei mai frumosi ingeri-dupa parerea mea-sunt cei razboinici,din universul nr.2LUHE;au caracter predominant de lup;sunt enigmatici,bruneti,ochi mari,inchisi la culoare,piele alba,deschisi,corecti,directi
  ingerii soarelui,ai luminii sfinte de fapt,sunt radiosi,veseli,simpatici,simti multa pace si caldura in preajma mea;simti mereu nevoia sa li te destainui,deodata,fara motiv,dar o faci pt ca te simti minunat dupa ce ai facut-o.....cam atat

 • intrebare d-nei MELFIOR RA

  Postat de codruta cotiu

  Da, doamna Melfior Ra m-ati surprins placut si de aceasta data ! Ce parere aveti dvs . despre ingerii intrupati pe Pamant , ingerii pamanteni?

 • solarienii

  Postat de sarion

  Si Napoleon Savescu scrie ca strabunii Dacilor au origini Celeste si imi place sa fac o asociere intre Daci restul pamintenilor si m-ias dori sa fie adevarat ce am citit,in rest articolul este superb,pe placul multor cititori care gindesc la fel ca mine.02.01.2011.Nürnberg

Lasa un comentariu

Nu exista alte articole de acelasi autor.