Locuri stranii în Bucegi

Autori: Iuri Floroiu, Ionel Grama, Cristian Pompei

Locuri stranii în Bucegi

In Lumea misterelor numărul 10, din 2004, în articolul Lumini misterioase în Bucegi, ca şi în numărul 2 din 2005, în articolul Buşteni, poarta marilor enigme, v-am relatat pe scurt cîteva aspecte din istoria Caraimanului, a Sfinxului din Bucegi, dar şi despre o serie de întîmplări trăite de membrii echipei noastre de investigaţie în timpul cercetărilor pentru documentare. Am consemnat atunci şi discuţiile pe care le-am purtat cu profesorii Constantin Tărbujaru şi Jean Alexandru Băcioiu, care ne-au confirmat existenţa unor enigmatice centre energetice în zonele respective.

Am citat atunci din Dacia preistorică, marea operă a lui Nicolae Densuşianu, care spunea: „Inapoia populaţiunilor cunoscute în antichitatea greco-romană sub numele de geţi şi daci se întinde o lungă serie de mai multe mii de ani, o istorie înmormîntată a unor mari evenimente, a căror importanţă a trecut departe peste orizontul acestei ţări, istoria unei naţiuni geniale, puternice şi glorioase, care, cu mult înainte de timpurile troiane, fondase cel dintîi imperiu vast al lumei, întemeiase prima unitate de cultură în Europa şi pusese bazele progresului moral şi material în Asia de apus şi în Africa de nord“.Tot atunci însă, am amintit şi cuvintele Valentinei Gîrlea, femeia oarbă care punea diagnostice atît de precise, încît medicii din Iaşi cu care colabora au numit-o „tomograful viu”. Valentina nu a ajuns niciodată în munţii Bucegi şi nu a văzut niciodată Sfinxul, dar ea ştia, din surse inaccesibile nouă, muritorii de rînd, că: „(…) Acolo este trecutul omenirii. Dar nu e vorba de omenirea cea de acum 2.000 de ani, ci de cea cu mult mai de demult, demult, demult, tare mult înainte. (…) La Sfinxul din Bucegi, care este apărătorul ţării noastre, vine un şuvoi puternic de energie. Cînd această energie va slăbi, cineva va pătrunde sub Bucegi şi va găsi înscrisurile şi semnele care ne vor arăta ce avem de făcut în continuare“. Incercînd să dezlege toate aceste taine, membrii echipei noastre au continuat cercetările în zonă, alte fenomene inexplicabile adăugîndu-se celor cunoscute înainte. Vă prezentăm cîteva dintre acestea, în speranţa că unii dintre cititorii Lumii misterelor vor fi alături de noi şi ne vor ajuta să dezlegăm măcar o parte dintre aceste enigme.

Şi totuşi...
Cu toate că noi am mai relatat, în numerele anterioare ale revistei, despre unele locuri încărcate cu diferite energii, multe lucruri nu s-au schimbat. In acele locuri energiile se manifestă, chiar dacă locurile sînt vizitate la diferite intervale de timp. De exemplu, pe 23 mai 2009, la Valea Albă, în locul numit „La stîncă”, în prezenţa a patru persoane, la aparatul digital (Canon A520, cu baterii alkaline LR6), se reseta ora, lucru care, din punct de vedere tehnic, nu se poate fără a acţiona anumite setări ale aparatului. După ce am părăsit zona, şi-a revenit. Aparatul, Sony Dsc-H2, cu acumulatori de 2.800, nu a putut fi pornit, chiar dacă i-am înlocuit acumulatorii cu unii noi. La 23 octombrie 2009, am plecat spre cabana Gura Diham (circa 4,2 km de Buşteni) şi de acolo, pe drumul forestier din stînga cabanei, care duce spre vechiul observator de urs. După aproape 20 de minute de mers, pe partea stîngă am observat (eram cu Steluţa Tudose, colega noastră) o piatră în formă de paralelipiped, care semăna foarte bine cu una funerară. La circa şase metri mai sus, pe pantă, era alta, care parcă indica o placă de mormînt (care, de obicei, se pune la cap). Pînă aici nimic interesant. Ne-am oprit lîngă ea la ora 13.25 şi nu am reuşit să facem decît două fotografii, deoarece toţi acumulatorii (opt la număr) s-au descărcat, inclusiv bateria telefonului, încăr­cat în seara dinaintea plecării, adică pe 22.10.2009. Şi asta într-o fracţiune de secundă. Piatra are 330 cm lungime, 120 lăţime şi
66 grosime. La ora 13.34 am plecat şi, după circa cinci minute, acumulatorii funcţionau normal. Mai mult, atît noi, cît şi Steluţa am simţit că parcă ceva sau cineva ne golea de energie, ea avînd ame­ţeli, pierderi de echilibru, chiar o apăsare pe piept timp de o oră, după care şi-a revenit. Parcă ne aflam într-o capsulă ce se învîrtea cu noi. La ora 13.37 am ajuns la un pîlc de copaci, în interiorul cărora se aflau „pietrele calde”, vreo şapte-opt la număr, dintre care numai una era rece. Deşi pe drum adia un vînticel destul de rece, în interiorul pîlcului (format din brazi, molizi şi fagi) adia un vînt foarte cald. Ne-am mirat foarte tare, dar, cînd ne-am uitat mai bine, într-o parte a pîlcului se afla o piramidă de pămînt de circa
1,5-1,8 m înălţime, cu diametrul de circa trei-patru metri. Acest lucru se întîmplă numai aici, deşi zona este plină de asemenea pîlcuri. In urma celor simţite, văzute şi trăite cu o săptămînă în urmă, am decis să formăm o echipă mai numeroasă şi să mergem în acelaşi loc, unde am găsit o stîncă ciudată. Echipa a fost formată din şapte oameni, unii „pregătiţi” din punct de vedere al unor fenomene, alţii cîrcotaşi, care nu cred pînă nu văd sau sînt sceptici: Steluţa Tudose, Iuri Floroiu, doi prieteni ai Steluţei, Radu şi soţia, doi prieteni ai lui Iuri, Horia şi Luminiţa Ionescu, şi Cristian Pompei. Sîmbătă, 30 octombrie 2009, pe un frig cumplit, cu vînt tăios şi burniţă, pe la ora 11.30, am plecat spre locul indicat. După ce am parcurs cei aproximativ şase kilometri (ce bun era minicarul pentru măcar o parte din drum), am ajuns. In cîteva minute, ne-am pregătit echipamentul şi am purces la studiu. Cum ne-am apropiat de piatră, acumulatorii din aparat, după trei fotografii, au căzut, la fel ca şi bateria de mobil. Acelaşi lucru li s-a întîmplat şi celorlalţi. Bineînţeles, toate aparatele şi-au revenit după ce ne-am îndepărtat de piatră. Am scos busola şi am aşezat-o pe piatră, constatînd că este orientată perfect spre cele patru puncte cardinale, cu laturile mici ale dreptunghiului spre N şi S. Am urcat spre cealaltă bucată, care părea a fi monumentul de la capătul pietrei (aflată la circa şase metri de piatra mare). Acolo perturbaţiile nu au avut loc, dar aparatul lui Radu, aflat la gît şi deschis, s-a declanşat singur, făcînd o fotografie cu bliţul, deşi acesta nu era activat. Ulterior, am constatat că poza, deşi era făcută din lateralul pietrei de „căpătîi”, reprezenta piatra încadrată perfect, ca şi cum ar fi fost făcută din faţă. De jos, curioasă, dna Luminiţa şi-a pus mobilul pe piatra mare şi ne-a strigat că acolo nu are semnal. Cum a luat mobilul de pe piatră, semnalul a revenit. Acelaşi lucru l-am constatat şi la formaţia de pietre de mai sus. Ele sînt aşezate într-o formă ciudată şi par a fi turnate, avînd forme perfect regulate, pe care le găsim numai în geometrie (cub, paralelipiped, semicerc, trapez, tetraedru). Toată zona este înconjurată parcă de un zid. Oare a fost o aşezare, un templu, o cetate? Deocamdată nu ştim. Acumulatorul camerei lui Iuri a scăzut în cîteva minute (deşi a filmat maximum şapte minute) de la 700 la 612 minute. A doua zi, el ne-a spus că soţia lui Horia, Luminiţa, a avut aceleaşi simptome ca şi Steluţa anterior, adică i-a fost rău şi a avut o stare continuă de disconfort, fiind singura dintre femei care a atins piatra. Oare ce se întîmplă?

Intrebările continuă
La întoarcere, în interiorul unui pîlc de copaci, am descoperit o piramidă din pămînt, avînd circa doi metri înălţime şi diametrul de 3,5-4 metri. Temperatura din această zonă este simţitor mai ridicată, iar cele cîteva pietre din jurul piramidei sînt calde. Din cauza umidităţii strînsesem camera video, dar am făcut totuşi cîteva fotografii. Una dintre acestea este tulburătoare. In dreapta piramidei pe care s-a căţărat Radu este perfect vizibilă o apariţie fantomatică. Bineînţeles, ca şi alte forme energetice pe care le-am mai fotografiat, şi aceasta a fost sesizată doar după descărcarea fişierelor în computer, apărînd doar într-o singură imagine. Este exclusă deci o defecţiune a aparatului sau vreo pată apărută pe lentilă…
Pentru a completa documentarul nostru, am revenit în Bucegi şi, într-o zi de primăvară, ne-am luat inima în dinţi şi, cît se poate de bine echipaţi, am urcat din nou pe munte. Ca de obicei, ne-am verificat acumulatorii. Cel al camerei video folosite indica 479 de minute disponibile, iar Cristian avea trei perechi de acumulatori pentru aparatul foto. Primul obiectiv: Capul de dinozaur, despre care, din povestirile locale, am aflat istorii interesante. Se spune că ciobanii şi proprietarii de vite sau cai evită să treacă pe lîngă stîncă, deoarece aceasta îşi cere jertfa şi, mai devreme sau mai tîrziu, vor pierde un animal. Poveste sau nu, ceva se întîmplă! Cristian a rămas fără acumulatorii foto, iar cel video a scăzut vertiginios. Mai mult, în mod anormal şi pentru prima oară de cînd o foloseam, motorul camerei parcă avea sincope în funcţionare. Este clar că anomaliile geotelurice sînt deosebit de puternice şi că pot afecta, pe lîngă aparatură, şi sistemele vii. Aceasta poate fi cauza reală a apariţiei miturilor despre jertfele cerute de uriaşul dinozaur pietrificat, a cărui privire parcă ne urmăreşte. Ninsoarea este tot mai deasă, însă niciun fulg de zăpadă nu se depune în ochiul fiarei. Oare de ce?
Inaintînd cu greu, am ajuns la stîncile piticilor, unde tot legendele spun că există nişte porţi spre o lume feerică, în care sălăşluiesc spiritele pădurii. Piticii, milenarii paznici ai acestor intrări, îi determină să plece pe toţi cei veniţi cu gînduri ascunse. Peisajul este fantastic, noi ne simţim excelent, iar oboseala urcuşului ne-a dispărut ca prin farmec. Chiar şi aparatele se simt bine. Incredibil, dar acumulatorul de la cameră, deşi a fost intens solicitat, s-a încărcat şi ne indică 482 de minute disponibile, o valoare mai mare chiar decît la începutul expediţiei! Busola… îşi face de cap şi creează o frumoasă bulă. Coincidenţă?
Plecăm mai departe şi găsim şi filmăm o altă stîncă, în jurul căreia se manifestă aceleaşi curioase şi deja obişnuite perturbări de cîmp electromagnetic, pe care nimeni nu a reuşit încă să le explice. Şi aici remarcăm acea zonă bine delimitată în care zăpada refuză să se aşeze…
Sînt multe întrebări. Sîntem capabili să descifrăm aceste mesaje? Am ajuns oare la acel nivel de cunoaştere, de elevare spirituală care să ne permită descifrarea acestor taine, ce ne conduc, poate, spre informaţia primordială a creaţiei, spre scînteia divină? Vom încerca, iar dacă vom reuşi, veţi şti şi dumneavoastră…

 • Locatie

  Postat de PAnda

  Va rog din suflet, imi puteti spune unde anume gasesc Stancile Piticillor? Am inteles ca piatra "funerara" este mai sus de Diham, dar Stancile Piticilor unde se afla, cum se ajunge la ele? Sper ca cineva ma poate ajuta cu un raspuns, multumesc anticipat!

 • intrebari

  Postat de Gheorghe

  Citind comentariile,imi vin in minte o serie de intrebari.O fi fost intai oul sau gaina?Cine si-ar face un vapor daca traieste in desert si nu a vazut niciodata marea? Ce creator ar face un univers nemarginit ,populat cu o infinitate de galaxii ca apoi sa faca un om din lut? La ce i-ar folosi aceasta nemarginire?Chiar vede-ti \"pe steaua care a apus\" un Lucifer venind spre noi? Sa nu spuna cineva ca totul este creatia cuiva care a avut un scop.Ce scop a avut crearea dinozaurilor?Dar a noastra?

 • energie

  Postat de mihaela

  intradevar piatra aia mare din prima poza are o energie foarte puternica.imi das dureri de cap si ameteli cand ma uit la ea.

 • bucegi

  Postat de pipera cristinel

  am patit aproape acelasi lucru descris de domnia voastra pe cand am administrat o cabana la padina bizar este ca acum am 46 de ani si am inceput sa vad aura sotiei si a mai multor fiinte,am o atractie si o chemare pt munte caut ceva dar sincer nu stiu ce visez muntele ,daca as spune acestea cunoscutilor ar spune ca sunt nebun,mi-as dori sa pot vb cu dumneavoastra,cu multa stima cristi

 • resetare canon a520

  Postat de dan

  resetarea parametrilor aparatului foto are drept cauza descarcarea unei baterii (pastila) care se afla linga locul unde sunt introduse bateriile AA.

 • Locuri stranii in Bucegi

  Postat de Aniela

  Inainte ca exploratorul Tiberius sa predea acest trofeu(capul si mana dovada mortii) imparatului,Decebal a fost cel care a ascuns tezaurul dacic.

 • Locuri stranii in Bucegi

  Postat de Aniela

  In comentariul scris imi recunosc o greseala ,Burebista este cel din ordinul caruia s-au taiat toate viile iar Decebal cel care se sinucide dupa ce romanii catiga batalia,interesant este cum a fost convins conducatorul Romei de moartea acestuia,Tiberius Claudius Maximus a fost exloratorul care i-a adus imparatului Traian capul si mana lui Decebal,la Ranisstorum.

 • Locuri stranii in Bucegi

  Postat de Aniela

  Dacii au fost o civilizatie extraordinara,cu siguranta studiul indeaproape al vietii ,al ritualurilor,al simbolisticii ar deschide calea unor adevaruri incontestabile,vechea civilizatie accentua rolul plantelor in viata omului ele erau hrana si sanatatea sufletului si a trupului,sa ne amintim ca asa -zisa licoare ,,vinul,,l-a determinat pe Burebista sa taie toate viile,in fata cotropitorilor nu a lasat tezaurul la indemana acestora,ce rol a jucat capul de lup in simbolistica si sa nu uitam ca protectorul Romaniei este tocmai Sf.Andrei si ce legatura are el cu lupii?
  Valentina Garlea ,desi oarba are o misiune pe aceasta lume, harul sau darul cu care a fost inzestrata ii compenseaza partial orbirea ,in sens medical dar din punct de vedere ,,paranormal,, atunci cand ii este adus in fata un pacient ea localizeaza pe corpul pe care-l vede in fata ochilor afectiunile sau... ,,nu a ajuns niciodata in muntii Bucegi dar are forta gandului ,i se spune cuvantul ,,muntii Bucegi,,si ea spune ce repereaza acolo,informatia poate sa cuprinda si aspecte care n-au fost mentionate.
  Gandul poate sa patruda
  sute de km in cateva secunde,ar fi fost extraodinar daca ar fi vazut ,sa fi avut vederea normala, trebuie sa-si dozeze foarte bine energia ,depunde eforturi care nu se vad dar pentru ea se resimt la un moment dat.
  Noi resimtit energia insa cel care are capacitate de a vedea,de a se deplasa atemporal si aspatial poate sa descifreze din taine daca i se permite,de exemplu daca locul este strajuit de un blestem se calca pe un teren ,,minat,, referitor la slabirea energiei Sfinxului cred ca totusi ar trebui studiate legatura intre anotimp ,sistemul solar...sunt mai multi factori.
  In pozele prezentate mai sus apar diafane si alte forme,comparati pozitia tuturor pietrelor gasite in Bucegi cu o zona a Sarmisegetuzei.

 • locuri stranii in Bucegi

  Postat de aniela

  V-am citit cu atentie informatia transmisa cititorilor,dupa varsta de 18 ani am dobandit niste capacitati,sunt informatii pe care nu le pot face publice,va pot ajuta doar cu adresa:anieladuca@yahoo.com

 • georgiana

  Postat de cristian pompei

  Te rog lasa un mail. Material video se afla pe primul episod din Enigme in Carpati, pe care il puteti comanda la 0724.388.335

 • ionut barlan

  Postat de cristian pompei

  Filmul este gata.Il puteti comanda pe cristi_pompei@yahoo.com sau la tel 0724.388.335.

 • Carpati

  Postat de Ionut Barlan

  BUna seara, sunt foarte interesat de acest domaniu, si mi-ar placea foarte mult sa primesc acel filmulet despre care ati vorbit la emisiunea lui Oreste. Deasemenea mi-ar placea sa iau parte si la o expeditie a dumneavoastra. Am 27 de ani, si sunt doar foarte insetat de cunoastere nicidecum de a distruge sau alte suveniruri...Multumesc

 • florin

  Postat de cristian pompei

  Deocamdata filmul este in lucru.Pt comenzi cristi_pompei@yahoo.com. Toate cele bune.

 • Documentar

  Postat de florin

  Buna ziua,
  am auzit mentionat un documentar in emisiunea lui oreste din 3 martie , une il pot gasi
  Despre Constantin Olariu Arimin si scrierile sale ce imi puteti spune ?

 • piatra \"energizata\"

  Postat de georgiana

  Buna ziua!As dori daca imi puteti trimite si mie aceste poze si chiar materiale video pentru o analiza.Ma intereseaza foarte mult astfel de fenomene.Va multumesc anticipat!

 • portaluri busteni

  Postat de Alexandru

  Buna ziua ,ma intereseaza foarte mult aparitile misterioase de pe munte la busteni ,as dorii tare mult sa vad imaginii cu aparitii si videoclipuri, daca se poate sa imi trimiteti si mie o parte va rog ,Va Multumesc !

 • Intelepciune

  Postat de Viorel

  Portaluri au fost si exista peste tot,in multe locuri de pe Terra,de la orasul zeilor din Peru,din muntii Hayu Marca,pana la Muntii Bucegi,cu gura de Rai,binecunoscuta noua romanilor.

 • pt. Ionel Grama

  Postat de Mihai Zamfiroiu

  buna ziua,
  v-am trimis un mail cu imaginile respective.

  numai bine.

 • Pentru Mihai Zamfiroiu

  Postat de Ionel Grama

  In regula. Sa aveti o saptamana buna !

 • imagini Caraiman

  Postat de Mihai Zamfiroiu

  Pentru Ionel Grama:
  am fost deja contactat de catre dl. Cristian Pompei caruia i-am si trimis imaginile.

  va multumesc pentru raspunsul prompt.

  interesant este de asemenea faptul ca doream sa colaborez chiar cu dansul.

  numai bine va doresc.

 • Pentru Mihai Zamfiroiu

  Postat de Ionel Grama

  Specificati aici numele redactorului caruia vreti sa i le trimiteti, dati si adresa dvs. de email si veti fi contactat de noi. Toate cele bune !

 • imagini Caraiman

  Postat de Mihai Zamfiroiu

  buna seara,
  am cateva imagini din zona Caraiman, care par destul de ciudate...
  unde le-as pute trimite pentru o verificare profesionista?

  p.s. faceti o treaba extraordinara!

  numai bine.

 • faceti legatura

  Postat de stamate ion

  pai sa facem legatura;sunteti in anul 1999 dar corespunzator altor calendare nu acesta este anul in care ne aflam de drept?va las pe voi sa il afalti , dar ideia este ca deja am intrat in perioada de tranzitie in care pamintul va intra intro perioada de 2000 de ani de lumina ;adica aceea centura de fotoni care ne va influienta vietile in mai bine pentru cei ce vor reusi sa inteleaga diferenta dintre bine si rau si altele de genul asta :daca vreti mai putem colabora pe aceasta tema,pitrele sunt resceptori dar si emitori depind numai de perioadele de timp in care se afala pamintul fata de soare, si sistemul nostru in ciclul sau in interiorul galaxiei

 • Alina

  Postat de cristian pompei

  Da, aveti dreptate dar numai o parte. Sunt persoane care au deslusit anumite "lucruri" care se intampla. Nu le tin pentru ei dar, marea majoritate a oamenilor care ajung in locuri "interesante" distrug ( scriu pe artefacre, fac spirale, fac facul si asculta muzica sau pur si simplu iau "suveniruri"". De aceea si noi nu dam locatia exacta. Cei ce doresc cu adevarat sa vada aceste locuri o vor face, inclusiv mergand cu echipa noastra.

 • misterele din Bucegi

  Postat de alina

  cred cu tărie că există totuși cineva pentru care aceste lucruri misterioase pentru noi, nu mai reprezintă de multă vreme o enigmă. Cei care dețin aceste ”secrete” nu ni le dezvăluie pentru că ei consideră că ”nu trebuie să le știm”

 • Corneliu

  Postat de cristian pompei

  Aveti dreptate dar inca nu ne-a ajutat si sprijinit nimeni in toate demersurile noastre, deci am cerut sustinere. Toti vor sa le dam locatia dar acest lucru nu se poate, deoarece piatra si pietrele se vor umple de graffiti, se vor lua suveniruri sau se vor face asa zise energizari. Orice parere este bine venita si daca poate cineva sa ne ajute sa studiem locurile suntem deschisi. Toate cele bune.

 • Continuare

  Postat de Corneliu

  Se cuvine recercetarea amplasamentului din mai multe pcte de vedre , riguros.

 • Pentru gipsenaisse

  Postat de Ionel Grama

  If you have read the articles it means that you know Romanian as well. Don't you want our fellow Romanian readers to know your opinion? Thank you.
  Ca sa priceapa toata lumea :
  gipsenaisse : Salut ! Sunt nou(a) pe site . Multumesc !
  Rasounsul nostru : Daca ati citi articolele inseamna ca stiti si romaneste . Nu vreti ca si concetatenii nostri sa va cunoasca parerea ? Multumim .

 • Test, just a test

  Postat de gipsenaisse

  hi, new to the site, thanks.

 • soare

  Postat de cristian pompei

  Mare dreptate aveti, dar din pacate oamenii nu mai sunt (evident marea majoritate, nu toti)apropiati de natura si de spiritele ei. Echipa mea NICIODATA nu le-a oferit nimic altceva decit IUBIRE( ma refer desigur la spiritele naturii). Noi suntem in permanenta "comunicare " cu ei. Toate cele bune si multumim pentru parere.

 • energia

  Postat de soare

  Sferele globulare sau de forme similare surprinse de aparate foto sau chiar vazute cu ochiul liber sunt manifestari ale energiei dintr-o alta dimensiune cu care foarte multi oameni nu sunt familiarizati.Necunoasterea acestor fenomente ii face pe unii sa se sperie, ori \'\'ele\'\', spiritele nu vor asta.Pe oameni ii sperie ceea ce nu cunosc si fug de astfel de manifestar, insa uneori prin astfel de manifestari spiritele de fapt cer ajutor, uneori vin pt simpla mangaiere si dor de cei ramasi aici.Oferiti-le iubire si nu va fie teama.

 • codruta

  Postat de cristian pompei

  Da este posibil sa traiti aproape acelasi lucru deoarece exita o legatura aparte intre dvs.Este posibil sa fiti vizitate de entitati in trecere sau care vor sa comunice. Si de ce nu de cineva venit din spatiu. Imi trebuiesc mai multe detalii pe care sa le trimiteti pe cristian.pompei@lumeamisterelor.com Toate cele bune.

 • lucruri stranii in propriile case

  Postat de codruta

  Conform titlului, in datele de 14-15-16 ian.2011, doua dintre amicele mele si eu la fel cu ele, ne-am simtit ff rau, cu dureri de cap, agitatie inexplicabile, insomnie.Fiecare din noi trei a trait aproximativ la fel aceleasi lucruri stranii: batai usoare in mobile sau usa , racaieli la geam sau usi , aparitia unor entitati cu forme nu mereu umane , intunecate, care dupa un scurt popas in odai au plecat. Doua dintre noi avem animale de companie care au fost extrem de agitate iar catelusa mea a privit anterior aparitiei intunecate , in fiecare din nopti, in acelasi punct fix , undeva deasupra ferestrei , spre colt.Doua dintre noi locuim in Cluj dar zone diferite , cea de a treia in Bucuresti.Ce credeti, cum este posibil sa traim aceleasi lucruri aproape simultan? Cine ne-a vizitat si de ce? si cine sunt entitatile care mie cel putin des imi bat in usa, de tresar ades , socotind c-ar fi vecinii?
  Cu consideratie,
  Codruta

 • codruta

  Postat de cristian pompei

  Abia astept vesti pe adresa de mail. Sunt multe locuri in tara incarcate energetic. Dar din pacate pe foarte putini ii intereseaza. Astept vesti. Toate cele bune.

 • inexplicabil

  Postat de codruta cotiu

  Extrem de interesant articolul, l-am recitit(a 3 oara)...Omul in marginirea nemarginitului care-si este fara a realiza ades asta, uita ca exista atat de multe realitati care se asteapta descoperite si mai ales intelese. La noi in Cluj se petrec multe in jurul Zidului Croitorilor, in cimitirul central, in padurea Baciu, dar si in alte parti...Si in plus este cunoscut afluxul de mici obiecte neidentificate care au brazdat cerul unei anume parti din oras. Va voi scrie zilele acestea despre lucruri traite direct prin timpul-netimp care ne conjuga viitorului , prezent mereu..

 • pop sorin

  Postat de cristian pompei

  Multumim pentru aprecieri. Va rog da-ti mai multe detalii si poate publicam ceva interesant. Va asteptam cu vesti. Contact cristian.pompei@lumeamisterelor.com. Toate cele bune si asteptam relatari si foto interesante.

 • geoagiu bai cetatea ursilor

  Postat de pop sorin

  in primul rind felicitari pentru tot ce faceti pentru ca dispuneti de o anumita apratura foto si multa seriozitate daca puteti cercetati zona geogiu bai eu am fost singur si am avut anumite intimplari anormale

 • viorel

  Postat de cristian pompei

  Multumesc pentru urari. Vom cerceta, sau macar vom incerca,acest fenomen si va vom trimite, intr-un viitor apropiat, o parere. Toate cele bune.

 • Cercetare!

  Postat de viorel

  In primul rand va urez LA MULTI ANI!dragi prieteni si probabil in viitor colaboratori ai revistei Lumea Misterelor.Vreau sa va intreb daca stiti ceva in legatura cu recentele intamplari cel putin ciudate, intamplari petrecute in America,in statul Arkansas in noaptea dintre ani,iar astazi cand scriu acest articol din nou.Despre ce este vorba.In noaptea revelionului in statul american Arkansas au murit cateva sute,daca nu chiar cateva mii de pasari,toate in aceeasi noapte si toate se pare de infarct din cauza petardelor si artificiilor dintre ani.Dar tot in acea noapte au fost gasiti si alte cateva mii de pesti morti.Spre surprinderea mea astazi autoritatile americane au declarat ca acelasi fenomen s-a desfasurat si intr-un alt stat vecin Louissiana,de data asta este vorba de ziua de astazi,fara artificii,fara petarde,fara zgomote si urlete specifice noptii dintre ani.Ce parere aveti domnilor Cristian Pompei,Iuri Floroiu, Ionel Grama si alti realizatori ai revistei?Cum comentati si ce credeti ca s-a intamplat acolo?Ce experiment credeti ca s-a incercat?Sau ce anume a provocat asemenea dezastru natural?Va las ca si tema de cercetare si astept raspunsul dv. aici la revista,pe adresa mea de e-mail,ori pe pagina mea de facebook,cu mentiunea Stancu Viorel,(02.iulie.1975)

 • Viorel

  Postat de cristian pompei

  Am trimis spre solutionare departamentului difuzare. Tinem legatura.

 • Intelepciune

  Postat de Viorel

  Domnule Cristian,sunt Viorel Stancu,cel cu problema cu abonamentul la revista.V-am trimis toate datele mele pe mailul dv.asa cum mi-ati cerut.Astept vesti in legatura cu subiectul de la dv.Multumesc

 • Viorel reclamatie

  Postat de cristian pompei

  Buna ziua,Imi pare rau de ce s-a intimplat dar nu pot cauta un Viorel in Bucuresti. Avem sute de Viotel abonati. Va rog trimiteti pe mail (cristian.pompei@lumeamisterelor.com) datele dvs inclusiv cele de contact pentru a rezolva problema.O zi buna.

 • RECLAMATIE

  Postat de viorel

  Domnule redactor sef Cristian Pompei,m-am abonat la revista pe o perioada de 6 luni,incepand cu luna octombrie.Vreau sa va spun ca nu am primit nici acum nr.din octombrie,mai este putin si apare nr.din noiembrie.Stau in Bucuresti,nu in munti.Va rog sa va interesati la posta nesimtita pe care o avem ce s-a intamplat.Factura de la dv.am primit-o cu suma achitata si perioada de 6 luni.Va multumesc.

 • Maria

  Postat de cristian pompei

  Vom relata cind vom avea ceva informatii sau ajungem acolo. Toate cele bune.

 • mistere

  Postat de maria

  pe cand ne relatati cate ceva , ce se intampla si in padurea Bontida?

 • intelepciune

  Postat de viorel

  sunt total impresionat de ce vad si ce informatii pretioase aveti.Daca asteptati dupa specialistii romani,veti mai avea mult de asteptat,oricum eu nu cred ca trebuie facuta prea multa zarva pe acest subiect,nu ca nu ar fi interesant(este crucial pentru noi oamenii acestei plante,nu numai pt. romani)dar ne putem trezi cu tot felul de investitori "binevoitori" care vor distruge aceste locuri sfinte.Oricum cat de curand va voi contacta pt.o colaborare neinteresata financiar.

 • Legrig

  Postat de Cristian Pompei

  Deocamdata nu vom posta, deoarece sunt imagini document care trebuiesc protejate si analizate foarte bine. Specialistii inca "se tem" sa ne contacteze.

 • Valea Alba si Diham

  Postat de LeGrig

  Dar ceva imagini puteti posta? Sau un link?
  E intr-adevar interesant!

 • respect

  Postat de bogdan

  Buna ziua,am citit comentariul de mai jos,cred ca nici nu trebuia sa va obositi sa raspundeti unui asemenea individ ,care daca totusi are alta parere sa foloseasca un limbaj de exprimare decent

 • Alexandru

  Postat de redactia

  Este o parere, dar...Ar fi bine in primul rind sa te pui bine cu gramatica, deoarece orice parere se trimite( in acest caz) respectind o anumita decenta, chiar daca nu esti de acord cu unele lucruri. Limbajul folosit te caracterizeaza pe deplin ( cum esti asa iti spui parerea). Nivelul tau de cunostinte lasa de dorit. Ar fi bine sa mai citesti din cind in cind cite o carte( asta daca stii) sau sa fii in ton cu mersul tuturor lucrurilor dincolo de ceea ce vezi.

 • Despre voi

  Postat de Alexandru

  Pe cine vreti voi sa prostiti? Si cine credeti voi ca va ascu lta ineptiile pe care le debitati? Hai sictir bai bulangiilor,nu toata lumea este proasta cum credeti voi ,handicapatilor.

 • Patricia

  Postat de Cristian Pompei

  Multumim mult pentru aprecieri. Ne vom stradui sa fim la inaltimea cerintelor dvs.

 • BUCEGI

  Postat de Patricia

  Va urmaresc cu interes articolele din revista ,locurile pe care le descrieti si evenimentele relatate m-au facut sa devin un cititor fidel al publicatiei .

 • dede

  Postat de cristian pompei

  Din pacate nu avem unul si deocamdata nu ne permitem financiar sa avem unul.
  Red sef,
  Cristian Pompei

 • GPS

  Postat de Dede

  Buna,
  Daca tot scrieti un articol despre aceste locuri, de ce nu folositi si un GPS sa ne spuneti si noua coordonatele?! Multumesc,
  DD

Lasa un comentariu